Vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia)

Jeden z našich nejběžnějších druhů vstavačovitých. Je zařazen mezi ohrožené druhy (C3). Na fotografiích je vemeník dvoulistý z Těšovských pastvin.