Vstavač kukačka (Orchis morio)

Podle prováděcí vyhlášky MŽP ČR 395/92 Sb. i podle červeného seznamu je Vstavač kukačka označován jako silně ohrožený druh