Tři kříže jsou umístěny vpravo u cesty vedoucí z Plesné kolem evangelického kostela na státní hranice s Německem. Každý kříž má nápis, společně dohromady zní: „REF IN FLEISSEN 1564“ Text byl na kříže vytesán v roce 1864 na počest 300. výročí reformace v Plesné.