Žulový trojboký sloup – morový sloup

Žulový trojboký sloup s reliéfy na všech stranách stojí u silnice mezi Chebem a Vokovem. Dříve tudy vedla poutní cesta z Chebu do Chlumu Svaté Maří. Sloup je členěn na tři různě vysoké části, na sloupu je nápis “ 16WF89 “ – letopočet a iniciály chebského kameníka a sochaře Viléma Felsnera. Ze strany od komunikace je zobrazena Panna Marie Chlumská. Sloup je řazen mezi morové sloupy a nejpravděpodobnější z vícero důvodů vzniku dle ústní tradice je ten, že zde zesnulo několik posledních obětí velké morové rány v Chebu a okolí.