Exakta Varex IIa - verze 5.3 - reliéfní logo "jubilee" (výroční)
vyráběna od května 1958 do září 1960
výrobní čísla: 860 926-938 518 ( Exakta Nr. 877 439)
Exakta Varex IIa