ORCHIDEA … ta „domácí“

Prstnatec májový (Dactylorhiza majalis)

Jeden z našich nejběžnějších druhů vstavačovitých. Je zařazen mezi ohrožené druhy (C3).

Vstavač kukačka (Orchis morio)

Podle prováděcí vyhlášky MŽP ČR 395/92 Sb. i podle červeného seznamu je Vstavač kukačka označován jako silně ohrožený druh