SMÍRČÍ KŘÍŽE – kamenné kříže a křížové kameny z dob dávných, které vidíme podél cest

CHEBSKO
SOKOLOVSKO
KARLOVARSKO

CHOMUTOVSKO

TACHOVSKO

JINDŘICHŮV HRADEC

JIŽNÍ ČECHY

PLZEŇSKO