B+W 091 [RG 630] – červený filtr – blokuje většinu krátkovlnného záření až do vlnové délky 600 nm a plně propouští vlnové délky kolem 660 nm