B+W 090 [OG 590] – světle červený filtr – blokuje většinu krátkovlnného záření až do vlnové délky 550 nm a plně propouští vlnové délky kolem 630 nm