Tolije bahenní (PARNASSIA PALUSTRIS L.) patří k silně ohroženým druhům naší květeny, podle zákona je chráněna jako druh ohrožený. Tato je focena na Hořečkové louce u Pily v srpnu 2020.