0138, 0757 a 0758 Loket – u cesty na Královské Poříčí

0136, 0761 a … Loket – Hrad

0137, 0759 a 0760 Loket – u cesty na Staré Sedlo