Kousek od smírčího kříže je stará cesta z Kostelní Břízy do Arnoltova – část cesty od Kostelní Břízy je lemována stromořadím mohutných javorů.